لوگو تکویندوز

مقالات

ادامه مطلب
قیمت پنجره دوجداره حفاظ دار

قیمت پنجره دوجداره حفاظ دار

قیمت پنجره دوجداره حفاظ دار با قیمت پنجره بدون حفاظ متفاوت است،زیرا در محاسبه قیمت پنجره حفاظ دار قیمت حفاظ پنجره نیز لحاظ 

خواهد شد و هزینه های پنجره دوجداره حفاظ دار بیشتر است

ادامه مطلب
قیمت درب و پنجره آلومینیومی آکرول (نرمال و ترمال بریک )

قیمت درب و پنجره آلومینیومی آکرول (نرمال و ترمال بریک )

قیمت پنجره آلومینیومی آکرول نرمال سفید هر کلیوگرم ۲۹۵۰۰۰ تومان و رنگ شامپاینی ۳۴۵۰۰۰ تومان و پنجره آلومینیومی ترمال بریک آکرول سفید

۳۳۵۰۰۰ تومان و رنگ شامپاینی یا مشکی و … ۳۸۵۰۰۰ تومان می باشد

ادامه مطلب
قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره هافمن

قیمت پنجره دوجداره  هافمن به صورت میانگین هر متر مربع حدود ۲۲۵۰۰۰۰ تومان است

در محاسبه قیمت به صورت متر طول پروفیل مصرفی هر متر طول پنجره هافمن ۲۳۵۰۰۰ تومان می باشد